Sübhane rabbiyel ala nedir?

Sübhane rabbiyel ala Arapça bir cümledir.

Sübhane rabbiyel ala "En yüce olan rabbim her türlü kusurdan uzaktır" ve "Ey Yüce Rabb'ım ! Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim" anlamlarına gelmektedir.

Sübhane rabbiyel ala namaz kılarken secdeye varıldığında üç defa söylenir.